Życzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztofa Justyńskiego z okazji Święta Policji – Święto Policji 2020

Życzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztofa Justyńskiego z okazji Święta Policji

„Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Policjantkom i Policjantom, a także Pracownikom Policji za Wasz trud i zaangażowanie w służbę i pracę, która w sposób szczególny wpisuje się w zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju…”

Skan podpisanych przez nadinspektora Krzysztofa Justyńskiego życzeń z okazji Święta Policji. Pełna treść życzeń przedstawiona jest w formie tekstowej w tym artykule.


 


 


wersja tekstowa:


Szanowni Państwo,


Policjantki, Policjanci, Pracownicy Policji,


Emeryci i Renciści Policyjni


garnizonu śląskiego


 


24 lipca 1919 roku Sejm II Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o powołaniu Policji Państwowej. Chwilę po odzyskaniu niepodległości odradzająca się Polska utworzyła formację, która w sposób szczególny dba o bezpieczeństwo obywateli po dziś dzień…


Tegoroczne Święto Policji zbiega się ze 101. rocznicą powołania Policji Państwowej, 30. rocznicą uchwalenia Ustawy o Policji oraz wspaniałym jubileuszem 95 – lecia służby kobiet w Policji.


2020 rok to również czas pandemii koronawirusa, który nie pozwala nam przez względy bezpieczeństwa na podniosłą celebrację Naszego Święta podczas wielkich uroczystości, wzorem ubiegłych lat, gdzie jako jedna brać prezentowaliśmy etos policyjnego rzemiosła.


Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Policjantkom i Policjantom, a także Pracownikom Policji za Wasz trud i zaangażowanie w służbę i pracę, która w sposób szczególny wpisuje się w zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju.


Życzę Państwu wiele sukcesów zawodowych, poczucia satysfakcji z powierzanych obowiązków służbowych oraz szacunku społecznego. Dzięki Państwa codziennej, ciężkiej służbie i pracy śląska Policja jest postrzegana jako nowoczesna formacja, spełniająca najwyższe europejskie standardy.


Dziękuję Waszym rodzinom i bliskim, którym nasza trudna służba nie szczędzi stresów i niepokojów, za cierpliwość i wyrozumiałość z jaką dzielą niedogodności i niebezpieczeństwa jakie napotykamy w policyjnym fachu na co dzień.


Słowa głębokiego uznania i szacunku kieruję także na ręce wszystkich Emerytów i Rencistów policyjnych, którym serdecznie dziękuję za wieloletnią służbę i pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli naszego kraju. Życzę Państwu wiele lat życia w dobrym zdrowiu.


 


Komendant Wojewódzki Policji

w Katowicach


nadinsp. dr Krzysztof Justyński

Source by [author_name]