Zmiany organizacji ruchu na ul. Strzemieszyckiej – Wiadomości

Zmiany organizacji ruchu na ul. Strzemieszyckiej

Data publikacji 04.03.2020

Ulega zmianie organizacja ruchu na ul. Strzemieszyckiej. Dotyczy ona zakazu ruchu ciężarówek, który zacznie obowiązywać w tym tygodniu. W pierwszym etapie dotyczył będzie odcinka od ul. Zakawie do ul. Rudnej.

Jest to rozwiązanie tymczasowe, docelowo zakaz poruszania się samochodów ciężarowych dotyczyć będzie także dalszego odcinka ul. Strzemieszyckiej do DW790 oraz ulic Rudnej i Rodzinnej. Zmiana organizacji ruchu została podzielona na etapy. Drugi etap zostanie wprowadzony jednocześnie z ograniczeniem ruchu pojazdów ciężarowych na powiatowej ul. Hrubieszowskiej w Sławkowie.


Źródło: www.dabrowa-gornicza.pl


Source by [author_name]