„Zatrzymać mowę nienawiści” – konferencja w ramach projektu „Przeciw mowie nienawiści” – Wiadomości

„Zatrzymać mowę nienawiści” – konferencja w ramach projektu „Przeciw mowie nienawiści”

Data publikacji 28.11.2020

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka mł. Insp. Krzysztof Kazek był jednym z prelegentów czwartkowej konferencji „Zatrzymać mowę nienawiści”. Wydarzenie online zorganizowało Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu. Konferencja zgromadziła 180 uczestników z całego kraju, którzy wysłuchali wypowiedzi ekspertów o zjawiskach takich, jak wa nienawiści, przemoc wynikająca z nienawiści czy nietolerancja.

Konferencja online „Zatrzymać mowę nienawiści” została zorganizowana przez Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu. Partnerami konferencji zostały: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (Oddział w Tarnowie), Centrum Żydowskie w Oświęcimiu i I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Zawierciu. Wydarzenie zostało poświęcone rozmowie o zjawiskach takich, jak mowa nienawiści, przemoc wynikająca z nienawiści czy nietolerancja. Podczas konferencji będzie można wysłuchać wystąpień ekspertów z wielu dziedzin:


  • psycholog Beata Liwowska wyjaśniła, czym ogólnie jest mowa nienawiści i jakie są jej przyczyny;
  • pedagog szkolny Joanna Dziechciarz-Duda z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu opowiedziała o efektach, jakie przyniósł udział uczniów w warsztatach online prowadzonych przez Instytut Żydowski w Oświęcimiu, skoncentrowanych na mowie nienawiści;
  • prawnik Tomasz Plaszczyk przybliżył, jak kwestia mowy nienawiści wygląda od strony prawnej;
  • mł. insp. Krzysztof Kazek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, który wyjaśnił, jakie działania podejmuje policja w walce z mową nienawiści.


W konferencji online uczestniczyło około 180 osób, wśród których nie zabrakło m.in. nauczycieli, pedagogów i psychologów, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych, edukatorów, policjantów, a także rodziców.

Po wystąpieniu prelegentów odbyła się dyskusja, w której trakcie głos zabrały m.in. mł. asp. Marta Wnuk z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz podkom. Adrianna Mazur z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Konferencja została zrealizowana w ramach projektu „Przeciw mowie nienawiści” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze Środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Source by [author_name]