Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego oficjalnie powołani na swoje stanowiska – Wiadomości

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia rozkazów personalnych o powołaniu na stanowiska wiceszefów w garnizonie śląskim.

Rozkazem personalnym, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak, z upoważnienia Komendanta Głównego Policji, powołał z dniem 1 kwietnia na stanowisko:

  • I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – inspektora Mariusza Krzystyniaka, który dotychczas od 22 lutego pełnił obowiązki na zajmowanym stanowisku, a wcześniej był jednym z Zastępców szefa śląskiego garnizonu Policji;
  • Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – inspektora Dominika Łączyka, który od dnia 22 lutego został delegowany z urzędu z Komendy Głównej Policji do czasowego pełnienia służby w śląskiej jednostce i do dnia 31 marca pełnił obowiązki na tym stanowisku. Wcześniej inspektor Łączyk kierował, jako Dyrektor, Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji.

Rozkazy odczytał Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach młodszy inspektor Sławomir Zynek. Rozkazy swoim Zastępcom wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn i wspólnie z inspektorem Arturem Bednarkiem – jego Zastępcą nadzorującym pion logistyczny, pogratulował awansowanym komendantom, życząc im sukcesów na zajmowanych stanowiskach.

Z uwagi na panującą pandemię, spotkanie odbyło się w ograniczonym składzie uczestników i z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.Source by [author_name]