Z uczniami o bezpieczeństwie w bezpieczny sposób – Wiadomości

Z uczniami o bezpieczeństwie w bezpieczny sposób

Data publikacji 16.09.2020

Dąbrowscy policjanci wspólnie z gronem pedagogicznym zorganizowali bezpieczne spotkania z dziećmi i młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 25. Stróże prawa przygotowali dla uczniów ciekawe prelekcje na temat bezpieczeństwa w internecie, cyberprzemocy oraz odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Spotkanie z mundurowymi odbyło się poza murami szkoły z zachowaniem przepisów sanitarnych.

Policyjni profilaktycy z dąbrowskiego garnizonu spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej na 25 w Ujejscu. Spotkanie miało charakter edukacyjno – profilaktyczny, a ukierunkowana było na promowanie pozytywnych zachowań w sieci internetowej wobec zagrożeń związanych z cyberprzemocą oraz odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Policjanci ostrzegali przed nieprzemyślanymi zachowaniami, które często są nieodwracalne i niosą za sobą przykre skutki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi spotkanie zostało przeprowadzone w bezpieczny sposób poza murami na placu szkolnym.


Source by [author_name]