Wydział Inwestycji i Remontów poszukuje specjalistów – Wiadomości

Wydział Inwestycji i Remontów poszukuje specjalistów

Data publikacji 25.09.2020

Za planowanie, przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych i remontowych dla śląskich jednostek Policji odpowiada Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach. Wydział ten kojarzony jest przede wszystkim z nowo powstałymi oraz modernizowanymi, unowocześnianymi i dostosowywanymi do aktualnych potrzeb obiektami śląskiego garnizonu policji. Jednak zakres zadań, za które odpowiada Wydział, jest bardziej obszerny. W samym Wydziale pracują nie tylko policjanci, ale również pracownicy cywilni. Aktualnie zatrudnienie mogą znaleźć w nim m.in. główni specjaliści ds. nadzoru inwestorskiego w różnych specjalizacjach.

Od kilku lat w Policji trwa modernizacja, która jest widoczna przede wszystkim w postaci inwestycji infrastrukturalnych. Tylko w 2019 roku na działalność inwestycyjno-remontową (modernizacyjną) Policji w całym kraju wydatkowano z programu modernizacji służb mundurowych ponad 600 milionów złotych. W śląskim garnizonie za planowanie, przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych i remontowych dla śląskich jednostek Policji odpowiada Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach.


Zakres zadań Wydziału jest obszerny, a obejmuje między innymi:

– planowanie, przygotowywanie i realizowanie zadań inwestycyjnych i remontowych dla jednostek Policji;

– przygotowywanie i realizowanie zadań remontowo-konserwacyjnych w obiektach Komendy;

– planowanie i realizowanie wydatków budżetowych ponoszonych w ramach działalności wydziału;

– zapewnienie bazy lokalowej na potrzeby jednostek Policji i ich ewidencja;

– prowadzenie gospodarki nieruchomościami Komendy oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości;

– prowadzenie działań związanych z bieżącym funkcjonowaniem obiektów, dostawą mediów, racjonalnym prowadzeniem gospodarki energetycznej i cieplnej, utrzymaniem właściwego stanu sanitarno-higienicznego, a także wywozem nieczystości;

– prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątkowych oraz odpowiedzialność w tym zakresie;


Wydział Inwestycji i Remontów często kojarzony jest przede wszystkim z przedsięwzięciami inwestycyjno-remontowymi. Mowa tutaj zarówno o nowo powstałych siedzibach Policji, jak i o remontach, modernizacji i unowocześnianiu istniejących już obiektów, dzięki czemu są one dostosowane do aktualnych potrzeb i standardów. W Wydziale pracują policjanci ipracownicy cywilni. Obecnie zatrudnienie mogą znaleźć m.in. główni specjaliści ds. nadzoru inwestorskiego w różnych specjalizacjach.


Dziś na stronie „Biuletyn Informacji Publicznej KWP w Katowicach” oraz „Praca w służbie cywilnej” umieszczono ogłoszenia o naborach na stanowiska głównych specjalistów ds. nadzoru inwestorskiego w różnych specjalizacjach:

– główny specjalista ds. nadzoru inwestorskiego nad obiektami policji w specjalności elektrycznej (2 x 1,0 etat),

– główny specjalista ds. nadzoru inwestorskiego nad obiektami policji w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (2 x 1,0 etat),

– główny specjalista ds. nadzoru inwestorskiego nad obiektami policji w specjalności sanitarnej (1,0 etat),

– główny specjalista ds. nadzoru inwestorskiego nad obiektami policji w specjalności telekomunikacyjnej (1,0 etat).Source by [author_name]