#WspólnieBezpieczni – Co grozi za cyberprzestępstwo? – Filmy

#WspólnieBezpieczni – Co grozi za cyberprzestępstwo?

Jedno z największych zagrożeń na świecie, jakim jest cyberprzestępczość, w polskim systemie prawnym figuruje pod pojęciem „przestępczość internetowa”. To termin bardzo pojemny, obejmujący wszelkie czyny zabronione dokonywane przy wykorzystywaniu sieci internetowej lub systemów informatycznych, m.in. fałszerstwa komputerowe, kradzież własności intelektualnej, wyłudzenie danych osobowych czy też dystrybuowanie nielegalnych materiałów (np. pornografii dziecięcej). Ile czasu można spędzić w więzieniu za cyberprzestępstwo? – opowiada oficer operacyjny Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP.
Source by [author_name]