Wobec osób, które nie stosują się do rygorów kwarantanny będą wyciągane surowe konsekwencje – Wiadomości

Wobec osób, które nie stosują się do rygorów kwarantanny będą wyciągane surowe konsekwencje

Data publikacji 19.03.2020

Nieprzestrzeganie odpowiednich rygorów związanych z izolacją przez osoby podejrzane o chorobę zakaźną stanowi wykroczenie z art. 116 kodeksu wykroczeń zagrożone grzywną w wysokości 500 zł. Niezależnie od tego Powiatowy Inspektor Sanitarny jest władny nałożyć na winnego grzywnę w wysokości do 5000 zł. Nieprzestrzeganie przepisów związanych izolacją może stanowić również przestępstwo z art. 161 kk zagrożone karą 1 roku pozbawienia wolności.

Dodatkowo pamiętać należy, że wizyta to tylko jedna z form sprawdzenia, czy osoby objęte kwarantanną stosują się do jej postanowień. Policjanci zbierają informacje na ten temat na wiele różnych sposobów. Niezależnie od przepisów prawnych, wszyscy objęci kwarantanną powinni pamiętać, jaka odpowiedzialność na nich ciąży- nie dochowując jej zasad mogą się w sposób pośredni przyczynić nawet do czyjejś śmierci.


Policjanci codziennie docierają również do osób nieobjętych kwarantanną, ale dla których pozostanie w domu jest wysoce zalecane z uwagi na bardzo wysokie ryzyko, jakie niosłoby ze sobą zakażenie. Kontakt z nimi także odbywa się w taki sposób, by był bezpieczny dla jego obu stron. W bardzo wielu przypadkach mundurowi dowiadują się, że już ktoś z sąsiadów czy znajomych zadeklarował im swoją regularną pomoc np. w zakupach. Niezależnie od tej informacji, policjanci na wszelki wypadek podają takim osobom numery kontaktowe, pod które mogą zadzwonić w razie nieprzewidzianych okoliczności.


Chcemy przekazać wyrazy uznania wszystkim tym, którzy zaopiekowali się osobami ze swojego najbliższego otoczenia. Policjanci codziennie docierają również do osób nieobjętych kwarantanną, ale dla których pozostanie w domu jest wysoce zalecane z uwagi na bardzo wysokie ryzyko, jakie niosłoby ze sobą zakażenie. Kontakt z nimi także odbywa się w taki sposób, by był bezpieczny dla jego obu stron. W bardzo wielu przypadkach mundurowi dowiadują się, że już ktoś z sąsiadów czy znajomych zadeklarował im swoją regularną pomoc np. w zakupach. Niezależnie od tej informacji, policjanci na wszelki wypadek podają takim osobom numery kontaktowe, pod które mogą zadzwonić w razie nieprzewidzianych okoliczności.


Jednocześnie Policja ostrzega:


Nieprzestrzeganie odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją przez osoby podejrzane o chorobę zakaźną stanowi wykroczenie z art. 116 kodeksu wykroczeń zagrożone grzywną w wysokości 500 zł. Niezależnie od tego, policjanci przekazują informacje o nieprzestrzeganiu zasad kwarantanny do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest władny w prowadzonym przez siebie postępowaniu nałożyć na winnych grzywnę w wysokości do 5000 zł. Stróże prawa przesyłają też zgromadzone w sprawie materiały do prokuratury, aby oceniła, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa z art. 161 kodeksu karnego, mówiącego o narażeniu innej osoby na zarażenie. Za to przestępstwo przewidziana jest kara do 1 roku pozbawienia wolności.

Source by [author_name]