Sześciu partnerów, wspólny cel – ochrona środowiska – Wiadomości

Sześciu partnerów, wspólny cel – ochrona środowiska

Data publikacji 29.06.2021

Podczas realizacji wojewódzkiej kampanii społecznej pod nazwą „Naturalnie, że chronimy”, zdecydowano o ważnym kroku. Podpisano międzyinstytucjonalne porozumienie o współpracy w zakresie ochrony środowiska. Realizuje je obecnie sześciu parterów, którzy wspólnie chcą dbać o naturę.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, wspólnie z partnerami: Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Katowicach, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach i stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Lokalnego, podpisała porozumienie o współpracy. Ma to pozwolić na jeszcze szersze i innowacyjne działania na rzecz ochrony środowiska.

Pierwszą wspólną inicjatywą było stworzenie materiałów dydaktycznych do zajęć z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, które zostały rozdystrybuowane do wielu szkół, w tym 428 z województwa śląskiego. To jednak dopiero początek działań. Kolejnym krokiem będzie realizacja 50 integracyjnych warsztatów ekologiczno – kreatywnych „Zielony Śląsk” dla mieszkańców województwa śląskiego w każdym wieku. Realizowane jest to w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przewidziane jest także przygotowanie książeczek edukacyjnych dla najmłodszych, spotów filmowych i plakatów edukacyjno – promocyjnych. Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie przeprowadzenie cyklu szkoleń dla policjantów przez ekspertów ze służb i inspekcji partnerskich, z którymi współpraca Policji jest niezbędna dla prawidłowej realizacji zadań w tym obszarze. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach planuje dodatkowo, aby w ramach kampanii skorzystać z pomocy 38 edukatorów, którzy w Izbach Edukacji Przyrodniczo – Leśnych, prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej, będą dystrybuować jej założenia i treści edukacyjne.

W następnych latach planowane jest rozwijanie tego przedsięwzięcia o kolejne pomysły.
Source by [author_name]