Sprawy urzędowe załatw przez telefon, internet, lub listownie – Wiadomości

Sprawy urzędowe załatw przez telefon, internet, lub listownie

Data publikacji 13.03.2020

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, prosimy mieszkańców o ograniczenie wizyt w urzędach, instytucjach i jednostkach miejskich w tym dąbrowskim garnizonie policji do niezbędnego minimum. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans, zarówno od pracowników, jak również od innych osób oczekujących na obsługę.

Przypominamy, że wiele spraw urzędowych można załatwiać przez Internet lub listownie. Na stronie https://obywatel.gov.pl/ znajdą Państwo katalog usług wraz z opisem, jak załatwić poszczególne sprawy. Posiadając konto na www.sekap.pl lub www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.


Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.


Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej, związanych z potrzebą uzyskania zaświadczeń ze zdarzeń drogowych bądź złożenia skargi/wniosku. W takich przypadkach zalecamy korzystanie z poczty elektronicznej


Poniżej przydatne linki:


Dane teleadresowe KMP w Dąbrowie Górniczej


Twój dzielnicowy w Dąbrowie Górniczej


Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa


Elektroniczna Skrzynka Podawcza KMP Dąbrowa Górnicza


Przyjmowanie skarg i wniosków


Zgłoś korupcję

Source by [author_name]