„Ślubuję: służyć wiernie Narodowi…” – Wiadomości

„Ślubuję: służyć wiernie Narodowi…”

Data publikacji 15.01.2021

Wczoraj w naszej jednostce odbyło się uroczyste ślubowanie. Rotę ślubowania przyjął Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artur Klimek. Wkrótce młodzi policjanci rozpoczną szkolenie podstawowe, by po jego ukończeniu służyć mieszkańcom naszego miasta. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa, ślubowania odbywają się w jednostkach, do których nowi policjanci zostali przydzieleni oraz mają skromniejszy charakter.

Zgodnie z art. 27 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, przed podjęciem służby, policjant składa ślubowanie. Złożenie roty stanowi gwarancję przestrzegania jej, dotrzymania oraz wywiązania się z powinności. Uroczystość złożenia ślubowania odbyła się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artur Klimek odczytał rotę ślubowania : „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…”, która za „szefem” została dokładnie powtórzona. Po złożeniu ślubowania insp. Artur Klimek przywitał się słowami: „Witam w szeregach Policji”, a następnie mówił o pracy w naszej formacji i niezbędnym przeszkoleniu nowoprzyjętych.


Niedługo funkcjonariusze rozpoczną szkolenie podstawowe w jednej ze szkół policyjnych. Całe szkolenie zakończone zostanie egzaminem. Uzyskanie oceny pozytywnej będzie dla nich początkiem prawdziwej służby w Policji. Naszym nowym koleżankom i kolegom życzymy samych sukcesów, wytrwałości, satysfakcji z wymagającej i często trudnej służby oraz żebyście zawsze wracali bezpiecznie do swoich domów.


 
Source by [author_name]