,,Serdeczna karteczka” – bohater miesiąca – Wiadomości

,,Serdeczna karteczka” – bohater miesiąca

Data publikacji 28.10.2020

Dąbrowscy stróże prawa z Komendy Miejskiej Policji otrzymali laurki od uczniów jednej ze szkół podstawowych naszego miasta. Piękne kartki podarowane mundurowym z wdzięczności za wykonywaną pracę, zwłaszcza w tym trudnym czasie są wspaniałym wyróżnieniem.

Dąbrowscy policjanci każdego dnia chronią i pomagają mieszkańcom naszego miasta. Wiele razy mundurowi usłyszeli gorące wyrazy uznania od wdzięcznych dąbrowian. Tym razem podziękowania przybrały wyjątkową formę. Na ręce Komendanta Miejskiego Policji, klasa III A ze Szkoły Podstawowej numer 18 w Dąbrowie Górniczej złożyła laurki wykonane własnoręcznie przez naszych młodych mieszkańców miasta. Dla nas najważniejsze było jednak przesłanie niesione wraz z kartkami. Dzieci na superbohatera w bieżącym miesiącu wybrały właśnie policjantów z Dąbrowy Górniczej, za co serdecznie dziękujemy.


Codziennie policjanci maja kontakt z mieszkańcami naszego miasta. Nawet Ci najmłodsi przekonują się, że zainteresowanie i troska mundurowych o bezpieczeństwo dąbrowian, wynikają z potrzeby niesienia pomocy dla drugiego człowieka. Właśnie od wdzięcznych mieszkańców policjanci słyszą najczęściej: ,,…że są potrzebni, że angażują się w pracę, że dzięki stróżom prawa czują się bezpiecznie i mogą spać spokojnie”. Dla nas wszystkich te prace są ogromnym wyróżnieniem i podziękowaniem za służbę. Wszyscy zgodnie twierdzimy, że takie gesty i słowa są siłą napędową, która pozwala każdego dnia stawiać się do służby, która ostatnimi czasy jest wyjątkowo trudna. 
Source by [author_name]