Przejścia dla pieszych są z białej farby a statystyki…czarne – Wiadomości

Przejścia dla pieszych są z białej farby a statystyki…czarne

Tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni na drogach województwa śląskiego doszło do dwóch śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych na przejściach, czyli miejscach przeznaczonych do bezpiecznego przejścia przez jezdnię. Na domiar złego w powiecie wodzisławskim 15-latka również znajdując się na „zebrze” uderzona została przez dwa pojazdy. Winnymi zdarzeń drogowych z udziałem pieszych prawie w 90 % są kierujący pojazdami. Jednak piesi mają bardzo istotny wpływ na własne bezpieczeństwo.


31 października w Katowicach na przejściu dla pieszych potrącony przez samochód osobowy zginął 90-letni mężczyzna. 5 listopada w tych samych okolicznościach w Zabrzu ginie 49-letni mężczyzna. W ubiegłą niedzielę w Radlinie 15-latkę potrącają dwa samochody, na domiar złego poruszające się w przeciwnym kierunku, młoda dziewczyna doznaje poważnych obrażeń ciała.

Bezpieczeństwo pieszych, póki co w tym roku jest na wyższym poziomie niż w latach ubiegłych (od początku stycznia do końca października 2017 roku zginęło 63 pieszych, w 2018 roku 58, a w roku bieżącym 42). Mimo wszystko należy przypomnieć, że piesi to grupa niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami. Na uwagę zasługuje fakt, iż znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego ma miejsce na przejściach dla nich przeznaczonych, a przecież w swej istocie przejścia dla pieszych powinny gwarantować im bezpieczne przekroczenie jezdni.


Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Kierującemu pojazdem zabrania się w szczególności:


  • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
  • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Warto dodać, że wykroczenia w relacji kierujący – pieszy są sankcjonowane najwyższymi kwotami mandatów i często 10 punktami karnymi.
AlePIESI MAJĄ BARDZO DUŻY WPŁYW NA WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO…podstawowe dwa czynniki to:


  •  poprawa możliwości jak najwcześniejszego zauważenia siebie na drodze przez kierujących pojazdami poprzez noszenie elementów odblaskowych będąc pieszym uczestnikiem ruchu drogowego nocą;
  • każdorazowe upewnienie się o możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię poprzez stosowanie zasady „spójrz w lewo, spójrz w prawo i jeszcze raz w lewo”, a w przypadku zauważenia pojazdu upewnienie się co do zachowania jego kierowcy tzn. czy pierwszeństwo, które w teorii mamy po wejściu na „pasy” zostanie nam udzielone.
Source by [author_name]