Profilaktyka wśród seniorów bez internetu – Wiadomości

Profilaktyka wśród seniorów bez internetu

Data publikacji 12.03.2021

Czas pandemii koronawirusa sprawił, że ten obecny rok znów różni się od poprzednich. Zmęczeni siedzeniem w fotelach dąbrowscy seniorzy, pamiętając o reżimie sanitarnym, postanowili przyjąć wizytę policyjnego profilaktyka.

W miniony wtorek asp. Damian Korczyński nasz policyjny profilaktyk wraz z opiekunami Dziennego Domu Pomocy Senior-WIGOR, postanowił odwiedzić osoby starsze. Z uwagi na brak dostępu do internetu, jak również ograniczone zdolności pracy na komputerze nasi seniorzy nie mogli uczestniczyć w rokrocznie organizowanych debatach społecznych. Mundurowy postanowił osobiście odwiedzić i przeszkolić dąbrowskich seniorów. W trakcie wizyty poruszono temat pandemii Covid-19. Funkcjonariusz omówił różne formy i metody oszustwa „na wnuczka” oraz „na policjanta”. Porozmawiał również jak unikać fałszywych ofert i jak rozpoznać osoby podszywające się pod pracowników instytucji. Policjant również przypomniał osobom starszym o bezpiecznym aktywnym wypoczynku. Zdziwieniu naszych seniorów nie było końca. Razem z rutynowymi zagadnieniami profilaktycznymi, pytaniami o zdrowie, policjant zobaczył pełne szczęścia twarze naszych „dziadków”. Łza niejednokrotnie pojawiła się w oku. Seniorzy byli pozytywnie zaskoczeni widokiem umundurowanego policjanta. Dziękowali za zaangażowanie, pomysł i urozmaicenie czasu, przede wszystkim za rozmowę. Nasz profilaktyk stwierdził, że „czuł się jak na spotkaniu ze swoimi własnymi dziadkami”.


Działania spotkały się z dużym zainteresowaniem, a seniorzy w sposób bardzo aktywny interesowali się poruszaną problematyką. Spotkania te będą kontynuowane przez naszych policyjnych profilaktyków.
Source by [author_name]