Policja i Straż Leśna podczas działań MAJÓWKA-21 – Wiadomości

Policja i Straż Leśna podczas działań MAJÓWKA-21

Data publikacji 05.05.2021

Od końca kwietnia trwają działania w rejonie dąbrowskich obszarów leśnych. Policjanci wydziału prewencji naszej komendy oraz funkcjonariusze Straży Leśnej kontrolują teren w celu zapobiegania popełnianiu wykroczeń w naszych lasach.

W minioną niedzielę i poniedziałek, policjanci z wydziału prewencji naszej komendy oraz Straż Leśna wspólnie patrolowali dąbrowskie tereny należące do Nadleśnictwa Siewierz. Mundurowi sprawdzali, czy w rejonie terenów leśnych nie dochodzi do łamania prawa. Działania mają na celu zapewnić bezpieczeństwo na szlakach turystycznych oraz ograniczyć przypadki bezprawnego korzystania z lasu. Stróże prawa wspólnie reagują na wszelkie przejawy naruszania przepisów przeciwpożarowych. Kontrolowane są najczęściej uczęszczane szlaki oraz lokalne atrakcje turystyczne, usytuowane w naszych lasach. Do tego celu wykorzystano terenowe pojazdy strażników leśnych, które znakomicie sprawdzają się na leśnych ścieżkach. W trakcie działań sprawdzono szlaki, którymi najczęściej poruszają się quady i motocykle, ale również miejsca, gdzie powstają nielegalne wysypiska śmieci oraz nielegalnie wycina się lasy.


To już kolejne w tego typu działania, które potrwają do połowy maja. Mundurowi zapowiadają, że w następnych miesiącach będą prowadzili kolejne o podobnym charakterze.


Przypominamy, że zgodnie z art. 161 Kodeksu Wykroczeń kto, nie będąc do tego uprawnionym albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym, podlega karze grzywny.Source by [author_name]