Policja i Straż Leśna kontroluje dąbrowskie pojezierze i obszary chronione – Wiadomości

Policja i Straż Leśna kontroluje dąbrowskie pojezierze i obszary chronione

Data publikacji 20.07.2020

W weekendowych działaniach w rejonie obszarów leśnych przyległych do dąbrowskiego pojezierza uczestniczyli policjanci z katowickiego oddziału prewencji, mundurowi z Będzina, dąbrowskiego garnizonu policji oraz funkcjonariusze Straży Leśnej. Celem działań było zapobieganie popełnianiu wykroczeń, związanych z poruszaniem się pojazdami silnikowymi po terenach leśnych, jak również zaśmiecaniu lasu oraz niszczeniu obszarów chronionych w rejonie zbiorników wodnych Pogoria.

W minioną sobotę policjanci i strażnicy leśni wspólnie patrolowali dąbrowskie tereny podlegające Nadleśnictwu Siewierz. Biorący udział w działaniach funkcjonariusze sprawdzali, czy w rejonie terenów leśnych nie dochodzi do łamania prawa. Do tego celu wykorzystywane były jednostki pływające i motocykle crossowe policjantów oraz pojazdy terenowe strażników leśnych, które znakomicie sprawdzają się w takich warunkach. Do działań została również wykorzystana wiedza dzielnicowych, którzy doskonale znają topografię terenu, miejsca, w których powstają nielegalne wysypiska śmieci, gdzie nielegalnie wycina się lasy oraz jakimi szlakami najczęściej poruszają się quady, motocykle i samochody. W trakcie działań funkcjonariusze między innymi zatrzymali mężczyznę, który poruszał się po akwenie Pogoria 4 na skuterze wodnym mimo sądowego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi, w tym pływającymi. W ręce stróżów prawa wpadł również kierujący osobówką, który zasiadł za kierownicę auta po narkotykach. Funkcjonariusze zmuszeni byli również do nałożenia grzywien w postaci mandatów karnych za wjazd samochodami do lasu.


Przypominamy, że zgodnie z art. 161 Kodeksu Wykroczeń kto, nie będąc do tego uprawnionym albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nie należącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym, podlega karze grzywny.


Ładowanie odtwarzacza…


Source by [author_name]