Miejsce policyjnych kontroli autokarów w Dąbrowie Górniczej – Wiadomości

Miejsce policyjnych kontroli autokarów w Dąbrowie Górniczej

Data publikacji 27.09.2019

Dąbrowscy policjanci przed wyjazdami na wypoczynek sprawdzają stan techniczny autokarów oraz trzeźwość ich kierowców. Wszyscy zainteresowani wyrażający chęć przeprowadzenia takiej kontroli powinni zgłosić to funkcjonariuszom kilka dni przed podróżą.

Prosimy organizatorów wypoczynku dla dzieci i dorosłych o odpowiednio wcześniejsze informowanie z co najmniej kilku dniowym wyprzedzeniem o konieczności podjęcia czynności kontrolnych autokarów. Wcześniejsza informacja o kontroli autokarów pozwoli na odpowiednie zaplanowanie służby dla policjantów, co usprawni wykonanie tych czynności. Sprawdzenia pojazdów w uzasadnionych przypadkach będą również wykonywane na trasie ich przejazdu.


Od dnia 01.07.2019 roku zmienia się stałe miejsce kontroli autokarów z uwagi na przebudowę parkingu przed Urzędem Miasta w Dąbrowie Górniczej. Autobusy kontrolowane są codziennie o godz. 6.00 na parkingu sklepu AUCHAN Dąbrowa Górnicza ul. Katowickiej 1.


W związku z powyższym prosimy o kierowanie pojazdów na przedmiotowy parking oraz informowanie Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej o zaplanowanym terminie kontroli telefonicznie pod numerem 32-6394-290, faksem na numer telefonu 32-6394-244 lub drogą mailową na adres rd@dabrowa.ka.policja.gov.pl. W przypadku, gdy na miejscu nie pojawi się patrol ruchu drogowego proszę kontaktować się dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej pod nr telefonu stacjonarnego 32-6394-255 lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem telefonów alarmowych 997 lub 112. Zwracamy się do organizatorów z prośbą o wcześniejsze zgłaszanie kontroli autokarów. Najlepiej aby taka informacja dotarła do Policji przynajmniej 7 dni przed planowanym wyjazdem.


Prośby o kontrole autokarów można kierować również do Inspekcji Transportu Drogowego na nr tel. 32-4288-153

Source by [author_name]