Kwarantanna – najczęściej zadawane pytania

9 kwietnia 2020

Co to znaczy, że jestem w kwarantannie?

Kwarantanna dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Od 15 marca kwarantanna jest również obowiązkowa dla wszystkich wracających z zagranicy. Przebywacie Państwo w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie − liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia następnego po przekroczeniu granicy. Nie wolno wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. Nikomu nie wolno do Państwa przychodzić z wizytą.

Jedna osoba w gospodarstwie domowym została objęta kwarantanną. Co z jej domownikami?

Obowiązkowej, 14-dniowej kwarantannie domowej podlegają wszyscy, którzy mieszkają lub współdzielą mieszkanie razem z tymi, którzy powrócili z zagranicy lub mieli kontakt z osobami zakażonymi.

Jestem w kwarantannie i poczułem się gorzej (np. pojawiła się biegunka). Co robić?

Osoba podczas kwarantanny musi udzielać inspekcji sanitarnej informacji o swoim stanie zdrowia.
W razie jego pogorszenia (w jakimkolwiek aspekcie, nie muszą to być objawy Covid-19, czyli gorączka, kaszel i duszności), należy natychmiast powiadomić Sanepid przez telefon. Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej na temat koronawirusa to:
795-513-569, 795-513-581, 536-746-412.

Czy podczas kwarantanny mogę spotykać się na chwilę z rodziną lub bliskimi?

Nie. Kwarantanna służy temu, by ograniczyć kontakt z innymi osobami. Nie wszyscy to rozumieją, co pokazuje przykład pewnego młodego mężczyzny w Polsce, poddanego kwarantannie z powodu podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2, który w tym czasie zorganizował spotkanie towarzyskie. Uczestnicy tego spotkania zakazili się wirusem.

Czy mogę pójść po zakupy do sklepu?

Nie. Chodzi o to, by maksymalnie ograniczyć kontakt z innymi osobami. W sytuacji kwarantanny należy poprosić osoby znajome czy bliskie o robienie zakupów i pozostawianie ich pod drzwiami mieszkania. Jeśli kwarantanna dotyczy osoby samotnej, której bliscy nie są w stanie pomóc, powinna się ona zgłosić telefonicznie do Całodobowej Służby Centrum Zarządzania Kryzysowego 32 262 44 10, z prośbą o pomoc. Podczas kwarantanny należy pamiętać o przyjmowaniu przepisywanych leków. Pamiętając o tym warto upoważnić kogoś do odbioru leków wypisanych na e-recepcie. Osoby samotne mogą kontaktować się z numerem telefonu podanym powyżej.

Czy podczas kwarantanny mogę wyprowadzać psa?

To zależy. Jak tłumaczy Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego − Jan Bondar, jeśli osoba mieszka w domu z ogrodem i wyprowadza psa na teren swojej posesji, nie podejmując i nie wchodząc w kontakt z innymi osobami, może to robić. Inaczej jest, gdy poddany kwarantannie właściciel psa mieszka w gęsto zaludnionym bloku. W takiej sytuacji już na początku kwarantanny powinien poprosić bliskich lub znajomych o pomoc w opiece nad psem.

Czy mogę wyrzucić śmieci?

Nie. Ograniczamy kontakt z innymi ludźmi do minimum. W sytuacji kwarantanny należy poprosić osoby znajome czy bliskie o wyrzucenie śmieci. O umówionej porze, worek powinniśmy wystawić przed drzwi, a zabierająca go osoba powinna spakować go do dodatkowego worka. W trakcie przenoszenia powinna używać środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczka). W przypadku osób przebywających w izolacji, Główny Inspektor Sanitarny zaleca, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem go do odbioru. W miarę możliwości worek powinno się spryskać preparatem wirusobójczym. Worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać. Jeśli kwarantanna dotyczy osoby samotnej, której bliscy nie są w stanie pomóc, powinna się ona zgłosić telefonicznie do Całodobowej Służby Centrum Zarządzania Kryzysowego 32 262 4410, z prośbą o pomoc.
Dodatkowo:
a) odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
b) maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Czym różni się izolacja od kwarantanny?

Prawo odróżnia te dwie sytuacje. Izolacja to odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby. Tymczasem kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie. Kwarantannę stosuje się, aby zapobiec szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

❗❗❗❗
Osoby przebywające w kwarantannie zobowiązane są do pobrania i używania aplikacji na telefon „Kwarantanna domowa”. Szczegóły jej działania oraz linki do pobrania znajdziecie Państwo tu: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

Aplikacja umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywa osoba objęta kwarantanną, podstawową ocenę stanu jej zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

WAŻNE!
Kara za złamanie kwarantanny może wynieść od 5000 zł do nawet 30 0000 zł.

Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus / infolinia NFZ: 800 190 590Source by [author_name]