Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – dąbrowskie podsumowanie 2020 roku – Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – dąbrowskie podsumowanie 2020 roku

Data publikacji 24.03.2021

Policjanci z Dąbrowy Górniczej podsumowali ilość zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie miasta. Okazało się, że mieszkańcy korzystają z narzędzia i na bieżąco informują policjantów o niepokojących ich zjawiskach w przestrzeni publicznej.

W minionym 2020 roku, za pośrednictwem strony internetowej komendy oraz lokalnych mediów, dąbrowscy policjanci informowali mieszkańców o możliwościach jakie daje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i zachęcali do korzystania z udostępnionego narzędzia. Ilość zgłoszeń pokazała, że apele mundurowych nie pozostały bez odzewu.


W 2020 roku mieszkańcy poinformowali o 1143 zagrożeniach. Policjanci weryfikowali otrzymane sygnały i potwierdzili 577 zgłoszeń. W związku z 558 zgłoszeniami podjęto skuteczne działania niwelujące problem. Spośród wszystkich potwierdzonych 40 dotyczyło niewłaściwego parkowania, 167 – miejsc przekraczania dopuszczalnej prędkości, a 102 – spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. Alerty w tych kategoriach niezmiennie przez cały miniony rok były najczęściej sygnalizowanym zagrożeniem w Dąbrowie Górniczej.


PRZYPOMINAMY!


Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.


Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.


Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.
Source by [author_name]