Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – dąbrowskie podsumowanie 2019 roku – Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – dąbrowskie podsumowanie 2019 roku

Data publikacji 04.03.2020

Policjanci z Dąbrowy Górniczej podsumowali ilość zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie miasta. Okazało się, że mieszkańcy korzystają narzędzia i na bieżąco informują policjantów o niepokojących ich zjawiskach w przestrzeni publicznej.

W minionym 2019 roku, podczas spotkań z mieszkańcami, za pośrednictwem strony internetowej komendy oraz lokalnych mediów, dąbrowscy policjanci informowali mieszkańców o możliwościach jakie daje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i zachęcali do korzystania z udostępnionego narzędzia. Ilość zgłoszeń pokazała, że apele mundurowych nie pozostały bez odzewu.


W 2018 roku mieszkańcy poinformowali o 1005 zagrożeniach. Policjanci weryfikowali otrzymane sygnały i potwierdzili 382 zgłoszenia. Spośród wszystkich potwierdzonych 160 dotyczyło niewłaściwego parkowania, 131 – miejsc przekraczania dopuszczalnej prędkości, a 68 – spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. Alerty w tych kategoriach niezmiennie przez cały miniony rok były najczęściej sygnalizowanym zagrożeniem w Dąbrowie Górniczej.


PRZYPOMINAMY!


Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.

W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.


Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.


Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.


Source by [author_name]