Jak ostudzić zapędy kierowców uzależnionych od prędkości? – Wiadomości

Jak ostudzić zapędy kierowców uzależnionych od prędkości?

Data publikacji 14.09.2020

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach, przy współpracy z policyjnymi psychologami, przeprowadził sondaż, dotyczący skuteczności stosowania określonych rodzajów sankcji za przekroczenie dozwolonej prędkości. Do wyboru było zwiększenie wysokości mandatu, ilości punktów karnych, czy wymuszony postój. Sprawdźmy, co za najskuteczniejszą karę wybrali respondenci…

Respondenci mieli do wyboru:


  1. Podniesienie maksymalnej wysokości mandatu karnego do kwoty 2000 zł.
  2. Dwukrotnego zwiększenia obecnej liczby punktów karnych za przekroczenie dozwolonej prędkości.
  3. Wymuszonego postoju, którego czas odpowiadałby wartości przekroczonej prędkości (np. przekroczenie prędkości o 20 km/h = 20 minut postoju)

W ankiecie udział wzięło 529 osób, z czego prawie 85% stanowili mężczyźni. Ponad 98% głosów oddały osoby posiadające prawo jazdy. Charakterystyka wieku respondentów kształtowała się w następujący sposób:


  • prawie 15 % stanowiły młode osoby w wieku 18-25 lat,
  • ponad 42 % osoby w wieku 26-40 lat,
  • 27 % osób w przedziale wiekowym 41-55 lat,
  • prawie 16 % osoby w wieku 56 lat i powyżej.

Podniesienie maksymalnej wysokości mandatu karnego do kwoty 2000 zł, 28% respondentów uznało za formę kary niosącą niską lub bardzo niską skuteczność, natomiast 44,5% ankietowanych oceniło jej skuteczność jako wysoką lub bardzo wysoką.


W przypadku wymuszonego postoju, zależnego od wartości przekroczonej prędkości, 29,8% respondentów oceniło jako formę sankcji mało skuteczną, natomiast 55% ankietowanych uznało ją za skuteczną.


Dwukrotne zwiększenie obecnej liczby punktów karnych przyznawanych za przekroczenie dozwolonej prędkości, 28% respondentów uznało za formę kary nisko lub bardzo niską skuteczną, natomiast 44,5% ankietowanych oceniło jej skuteczność jako wysoką lub bardzo wysoką.


W ogólnej ocenie respondentów zasadne wydaje się zwiększenie surowości kar za przekroczenie prędkości, a najskuteczniejszą karą za to stanowiłby wymuszony postój.


Myślicie, że to dobry pomysł, by temperament kierowców uzależnionych od prędkości studzić wymuszonym postojem?


Ładowanie odtwarzacza…


Source by [author_name]