Dąbrowscy policjanci i kadeci w europejskim projekcie „EDWARD” – Wiadomości

Dąbrowscy policjanci i kadeci w europejskim projekcie „EDWARD”

Data publikacji 26.09.2019

“Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach” (European Day Without A Road Death – EDWARD) organizowany jest przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego – TISPOL, we współpracy z krajami członkowskimi. Polska Policja od 13 lat jest członkiem TISPOL-u, co pozwala na aktywny udział polskich policjantów ruchu drogowego zarówno w projektach szkoleniowych, kontrolnych działaniach wzmożonych jak również na bieżącą wymianę doświadczeń w obszarze ruchu drogowego.

Nie wystarczy zmienić swoje zachowanie tylko w jednym dniu. Aby ludzie nie ginęli na drogach powinniśmy zawsze mieć na uwadze własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwie osób, które możemy narazić swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem. Wtedy wizja „zero” na prawdę będzie możliwa do zrealizowania.


Głównymi celami działań pn. „Edward” są:


  • podniesienie świadomości dotyczącej nadal aktualnego problemu, jakim jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wypadki z udziałem osób rannych lub zabitych na drogach Europy;
  • ponowne skierowanie uwagi podmiotów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na prowadzenie skutecznych działań niezbędnych do osiągnięcia celu Europy 2020, tzn. zmniejszenia o połowę łącznej liczby ofiar śmiertelnych wypadków w Unii Europejskiej do 2020 r. w stosunku do 2010 r., kiedy to zginęło na drogach 31.500 osób;
  • pokazanie wartości, jaką mają ustanowione cele dla państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • zaprezentowanie możliwości znacznego zredukowania liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych płynących ze współpracy różnych sektorów i podmiotów.

Powyższa inicjatywa została poparta m.in. przez Komisję Europejską, Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC), Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wielkiej Brytanii oraz Policje ruchu drogowego wszystkich państw, będących członkami TISPOL. Na stronie TISPOL dnia następnego będzie można śledzić informacje o wypadkach śmiertelnych, do których doszło w tym dniu na drogach całej Europy.


Przy ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej w rejonie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 18 policjanci z dąbrowskiej drogówki wspólnie z kadetami klasy mundurowej o profilu policyjnym, w ramach Europejskigo Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach przeprowadzili działania profilaktyczne. W trakcie wspólnego projektu najpierw kadeci z klasy mundurowej dowiedzieli się na czym polega policyjna kontrola prędkości i co wpływa na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie uczniowie z  III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa przyglądali się pracy policjantów ruchu drogowego, wręczając kontrolowanym przez stróżów prawa kierującym ulotki informacyjne dotyczące bezpieczeństwa na ulicach, skutkach nadmiernej prędkości i konsekwencji kierowania pojazdami po spożyciu alkoholu.


Ładowanie odtwarzacza…


Source by [author_name]