Ćwiczenia „EGIDA-19” w Dąbrowie Górniczej – Wiadomości

Ćwiczenia „EGIDA-19” w Dąbrowie Górniczej

Data publikacji 19.11.2019

W dąbrowskiej komendzie odbywały się ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA – 19”. Wybrani rezerwiści stanowili uzupełnienie kadr policyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Celem przeprowadzonych ćwiczeń było między innymi doskonalenie struktur organizacyjnych i procedur realizacji zadań w niekorzystnych warunkach. Dlatego też przez cały dzień rezerwiści zdobywali wiedzę z zakresu obronności państwa, broni palnej, śpb czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W niedzielę 17 listopada w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej odbywały się ćwiczenia pod kryptonimem „Egida – 19”. Podstawowym założeniem ćwiczenia było sprawdzenie jak w praktyce funkcjonują mechanizmy i wypracowane procedury powoływania i przyjmowania rezerw osobowych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. W ramach ćwiczenia powołane osoby otrzymały z WKU wezwania do obowiązkowego stawiennictwa w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. Od samego rana odbywało się ewidencjonowanie rezerwistów, którym wydano także niezbędne przybory do udziału w zajęciach dydaktycznych oraz racje żywnościowe. Zostali oni zapoznani z regulaminem ćwiczeń „Egida – 19”, a następnie powitał ich Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artur Klimek. W trakcie ćwiczeń przeprowadzono szereg szkoleń między innymi z zakresu świadomości obronnej i bezpieczeństwa państwa, ochrony własnych obiektów, zadań wykonywanych przez rezerwistów, jak również zadań realizowanych przez Policję na rzecz Obrony Cywilnej. Kolejnym punktem zajęć było zapoznanie się z budową i zasadami działania broni palnej, podstawami prawnymi, zasadami i przesłankami użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego. Policyjni instruktorzy przeprowadzili zajęcia z zakresu zasad bezpieczeństwa i posługiwania się bronią palną. Rezerwiści zostali zapoznani z ochroną informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania zadań służbowych oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na zakończenie ćwiczeń „Egida – 19” Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej wręczył uczestnikom zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia.


Ładowanie odtwarzacza…


Source by [author_name]