Bezpieczny pieszy w Dąbrowie Górniczej – Wiadomości

Bezpieczny pieszy w Dąbrowie Górniczej

Data publikacji 25.03.2021

W dniu wczorajszym policjanci dąbrowskiej drogówki przeprowadzili działania „Bezpieczny pieszy”. Szczególną uwagę zwracano na zachowania kierowców wobec pieszych. Bacznie przyglądano się też temu, czy piesi również przestrzegają zasad ruchu drogowego.

Piesi w okresie zimowo – wiosennym stanowią najbardziej zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Częste opady deszczu wpływają na stan jezdni, powodując, że droga hamowania pojazdu niebezpiecznie się wydłuża. Ponadto słabo oświetlone przejścia dla pieszych i ich niewystarczająca ilość wpływają na fakt, iż pieszy przechodzi przez jezdnię w miejscu niebezpiecznym.


Samo zachowanie uczestników ruchu ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej czy wbieganie na jezdnię przed nadjeżdżające pojazdy to najczęstsze błędy popełniane przez osoby piesze. Błędy, które w przypadku potrącenia przez pojazd, mogą okazać się tragiczne w skutkach. Drugą grupą, do której skierowane były działania to kierowcy. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych czy wręcz omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych to najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z udziałem osoby pieszej.


Przez cały wczorajszy dzień policjanci ruchu drogowego patrolując ulice i drogi Dąbrowy Górniczej, zwracali bacznie uwagę na zachowania kierowców i pieszych. Wykroczenia, które popełniali zmotoryzowani i piesi zwykle powtarzają się podczas podsumowywania tego typu działań. Zmotoryzowani uczestnicy ruchu drogowego 40 razy przekroczyli prędkość w rejonie przejść dla pieszych. Kierowcy dwukrotnie wyprzedzali w rejonie przejścia dla pieszych. W 3 przypadkach piesi przechodzili przez jezdnię w miejscu zabronionym, natomiast 2 razy nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej, przechodząc przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle.


Policjanci będą konsekwentnie prowadzić działania „Bezpieczny pieszy” oraz „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Najważniejsze jest jednak zachowanie się na drodze kierowców i pieszych. Jeśli będą stosować się do przepisów ruch drogowego, zdarzeń z udziałem pieszych będzie mniej.Source by [author_name]