“Bądźmy bezpieczni na drodze” – wspólna akcja plakatowa – Wiadomości

“Bądźmy bezpieczni na drodze” – wspólna akcja plakatowa

Data publikacji 16.12.2020

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, podejmują kolejne działanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach. Tym razem w kilkuset witrynach przystanków komunikacji publicznej pojawiły się plakaty, zaprojektowane przez uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach. Główny cel prowadzonej akcji, to poprawa bezpieczeństwa pieszych, które, jak już wynika z tegorocznych statystyk, uległo pogorszeniu w stosunku do lat poprzednich…

W ramach akcji „Bądźmy bezpieczni na drodze”, w witrynach przystanków komunikacji miejskiej pojawiły się plakaty, informujące o zachowaniach będących największymi zagrożeniami dla pieszych na drodze. To efekt wspólnego działania Zespołu Mobilna Metropolia, utworzonego przez Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy Metropolii GZM oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Głównym założeniem akcji, jest uświadomienie pieszym, że w olbrzymiej mierze to właśnie ich zachowanie decyduje o własnym bezpieczeństwie. Pomimo faktu, że w prawie 90% zdarzeń z udziałem pieszych winnymi są kierujący pojazdami, to jednak zwiększona ostrożność niechronionego uczestnika ruchu drogowego, jakim jest pieszy, pozwoliłaby na zmniejszenie liczby potrąceń. Biorąc pod uwagę systematyczną poprawę bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego, której najbardziej widocznym skutkiem jest zmniejszająca się ilość wypadków drogowych, to w kategorii bezpieczeństwa pieszych kończący się 2020 rok nie jest niestety tego potwierdzeniem. Tylko w tym roku na śląskich drogach zginęło już 60 pieszych (49 w całym 2019 roku). Do 24 z wymienionych tragedii doszło na lub w rejonie przejść dla pieszych (21 w 2019 roku).


Zwróćmy uwagę, jak bezpieczeństwo na drodze postrzegają młodzi plastycy. Uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach, pod przewodnictwem stypendystki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pani Aleksandry Klimas, przygotowali sześć prezentowanych projektów. Obrazy te możemy już zobaczyć w wielu witrynach przystanków.


Plakat w kolorze żołto-białym z czarnymi napisami:  BĄDŹMY BEZPIECZNI NA DRODZE Kampania społeczna. Tylko w ostatnich pięciu latach na śląskich drogach miało miejsce 498 wypadków z udziałem pieszych, w wyniku których 4700 osób doznało obrażeń ciała, a zginęło 433 pieszych. Z prawej strony napisów czarno-biała grafika, przedstawiająca przejście dla pieszych prowadzące wprost w zakrwawioną, uzębioną paszczę. Pod grafiką napis: Autorem grafiki jest Wiktor Selega, uczeń Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach. U spodu plakatu loga: Metropolia GZM i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i napis: Przechodząc przez jezdnię upewnij się, że pojazd się zatrzyma. Nawet, gdy masz zielone światło. Plakat w kolorze żołto-białym z czarnymi napisami:  WYLOGUJ SIĘ I ŻYJ! Kampania społeczna. Bądźmy bezpieczni na drodze. Tylko w ostatnich pięciu latach na śląskich drogach miało miejsce 498 wypadków z udziałem pieszych, w wyniku których 4700 osób doznało obrażeń ciała, a zginęło 433 pieszych. Z prawej strony napisów czarno-biało-szara grafika, przedstawiająca przejście dla pieszych na którym widoczny jest obrys sylwetki człowieka, którego obrys ręki znajduje się tuż obok leżącego smartfona. Pod grafiką napis: Autorką grafiki jest Zuzanna Ciężak, uczennica Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach. U spodu plakatu loga: Metropolia GZM i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i napis: Nie korzystaj ze smartfona w czasie przechodzenia przez jezdnię, nawet wówczas, kiedy masz zielone światło. Nie bądź smartfonowym zombie. W zderzeniu z samochodem lub tramwajem nie masz najmniejszych szans. Plakat w kolorze żołto-białym z czarnymi napisami:  WYLOGUJ SIĘ I ŻYJ! Kampania społeczna. Bądźmy bezpieczni na drodze. Tylko w ostatnich pięciu latach na śląskich drogach miało miejsce 498 wypadków z udziałem pieszych, w wyniku których 4700 osób doznało obrażeń ciała, a zginęło 433 pieszych. Z prawej strony napisów czarno-biała grafika, przedstawiająca sygnalizator świetlny, na którego czerwonym świetle, z którego spływa krew, przedstawiono piktogram osoby odbierającej przychodzące połączenie lub powiadomienie. Pod grafiką napis: Autorką grafiki jest Basia Stefańczyk, uczennica, uczeń Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach. U spodu plakatu loga: Metropolia GZM i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i napis: Nie korzystaj ze smartfona w czasie przechodzenia przez jezdnię, nawet wówczas, kiedy masz zielone światło. Nie bądź smartfonowym zombie. W zderzeniu z samochodem lub tramwajem nie masz najmniejszych szans.


Plakat w kolorze żołto-białym z czarnymi napisami:  BĄDŹMY BEZPIECZNI NA DRODZE Kampania społeczna. Tylko w ostatnich pięciu latach na śląskich drogach miało miejsce 498 wypadków z udziałem pieszych, w wyniku których 4700 osób doznało obrażeń ciała, a zginęło 433 pieszych. Z prawej strony napisów czarno-biała grafika, przedstawiająca piktogram dorosłego, przeprowadzającego za rękę dziecko przez przejście dla pieszych. Jeden z pasów przejścia przedstawiony jest w formie krzyża.  Pod grafiką napis: Autorką grafiki jest Paulina Ryżyk, uczennica Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach. U spodu plakatu loga: Metropolia GZM i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i napis: W zderzeniu z Twoim samochodem pieszy nie ma szans. Pomyśl nad konsekwencją swojego działania. Zwolnij. W ten sposób możesz wpłynąć na całe swoje życie. Plakat w kolorze żołto-białym z czarnymi napisami:  BĄDŹMY BEZPIECZNI NA DRODZE Kampania społeczna. Tylko w ostatnich pięciu latach na śląskich drogach miało miejsce 498 wypadków z udziałem pieszych, w wyniku których 4700 osób doznało obrażeń ciała, a zginęło 433 pieszych. Z prawej strony napisów czarno-biała grafika, przedstawiająca znak droga dla pieszych, z zakrwawioną sylwetką piktogramu przedstawiającego osobę.  Pod grafiką napis: Autorką grafiki jest Paulina Ryżyk, uczennica Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach. U spodu plakatu loga: Metropolia GZM i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i napis: W zderzeniu z Twoim samochodem pieszy nie ma szans. Pomyśl nad konsekwencją swojego działania. Zwolnij. W ten sposób możesz wpłynąć na całe swoje życie. Plakat w kolorze żołto-białym z czarnymi napisami:  BĄDŹMY BEZPIECZNI NA DRODZE Kampania społeczna. Tylko w ostatnich pięciu latach na śląskich drogach miało miejsce 498 wypadków z udziałem pieszych, w wyniku których 4700 osób doznało obrażeń ciała, a zginęło 433 pieszych. Z prawej strony napisów czarno-biała grafika, przedstawiająca przejście dla pieszych ze śladami krwi i hamowania. Pod grafiką napis: Autorem grafiki jest Daniel Siąkowski, uczeń Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach. U spodu plakatu loga: Metropolia GZM i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i napis: Przechodząc przez jezdnię upewnij się, że pojazd się zatrzyma. Nawet, gdy masz zielone światło. OD TEGO ZALEŻY TWOJE ŻYCIE.


 
Source by [author_name]