8. Jubileusz Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych w WSB w Dąbrowie Górniczej – Wiadomości

8. Jubileusz Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych w WSB w Dąbrowie Górniczej

Data publikacji 01.02.2020

Prezentacja specjalistycznego sprzętu i występ policyjnej orkiestry, to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez stróżów prawa z garnizonu śląskiego z okazji jubileuszu 8-lecia Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych. Uroczysta gala odbyła się w piątek w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Spotkanie stało się także okazją do wręczenia wyróżnień, które otrzymali również śląscy policjanci.

W 2020 roku Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych obchodzi swój 8. Jubileusz istnienia. Dlatego też w piątek odbyła się uroczysta gala dla zaproszonych gości oraz warsztaty z zakresu bezpieczeństwa dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i uczniów klas mundurowych.


Udział w niej wzięli m.in. przedstawiciele władz regionu, służb mundurowych i innych jednostek działających na rzecz bezpieczeństwa. Gala była też okazją do wręczenia wyróżnień jednostkom mundurowym i innym instytucjom działającym na rzecz bezpieczeństwa oraz aktywnie współpracującym z Akademią WSB.


Foto:WSB


Foto:WSB


Wśród nagrodzonych znaleźli się również policjanci.

   

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. mgr Roman Rabsztyn i Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artur Klimek, otrzymali wyróżnienia „Za szczególne osobiste zaangażowanie w działalność na rzecz Edukacji dla Bezpieczeństwa”. W imieniu komendanta Rabsztyna statuetkę odebrała Pani Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Katowicach mł. insp. Gabriela Socha.


Za zaangażowanie w działalność na rzecz Edukacji dla Bezpieczeństwa, a w tym organizację i kształcenie klas o profilu mundurowym, kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości w zakresie bezpieczeństwa, wśród wyróżnionych znaleźli się: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Katowicach.


Za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz Edukacji dla Bezpieczeństwa, a w szczególności działalność naukową, promocję postaw patriotycznych, działalności w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom, wyróżniony został też asp. szt. Waldemar Skotarski – Kapelmistrz Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, której występ uświetnił uroczystą galę.

Source by [author_name]