13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – Wiadomości

13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Data publikacji 13.04.2021

Dzisiaj w naszym mieście odbyły się obchody 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Oddano hołd przy obelisku poświęconym Ofiarom Zbrodni Katyńskiej przy ul. Piłsudskiego, obok Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. Uczczono pamięć tysięcy obywateli, w tym policjantów, zamordowanych przez NKWD.

81 lat temu wydano rozkaz wymordowania 22 tysięcy polskich jeńców wojennych i więźniów przetrzymywanych w sowieckich obozach i więzieniach. Dokładnie 5 marca 1940 roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego zaaprobowało wniosek Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR (szefa NKWD) Ławrientija Berii o rozstrzelaniu oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej więzionych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczpospolitej Polskiej. Wśród nich było 40 policjantów, pochodzących z Dąbrowy Górniczej, mających związek z zagłębiem dąbrowskim oraz pełniących w tamtych czasach służbę na terenie naszego miasta, których śmierć na ten moment została udokumentowana, pomordowanych w 1940 roku na Nieludzkiej Ziemi.


Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15.00 przy obelisku poświęconym Ofiarom Zbrodni Katyńskiej przy ul. Piłsudskiego, obok Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. To kolejny rok z rzędu, kiedy pandemia Covid-19 mocno zawęziła liczbę osób i możliwość oddania hołdu poległym w 1940 roku na Nieludzkiej Ziemi. W obchodach uczestniczyła delegacja z dąbrowskiego garnizonu Policji na czele z Komendantem Miejskim Policji insp. Arturem Klimkiem oraz przedstawiciele władz miasta, władz samorządowych, delegacja Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej. Pod obeliskiem zostały zapalone znicze oraz złożone biało-czerwone wiązanki kwiatów.
Source by [author_name]