10. rocznica utworzenia Instytutu Badawczego Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – Aktualności

10. rocznica utworzenia Instytutu Badawczego Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Data publikacji 01.04.2021

Dziesięć lat temu, w kwietniu 2011 roku, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP zostało przekształcone w instytut badawczy o nazwie Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Przekształcenie Laboratorium w jedyny w strukturach polskiej Policji instytut badawczy umożliwiło jednostce bezpośrednie pozyskiwanie funduszy na prace badawcze, rozwój naukowy zatrudnionych osób oraz zwiększenie znaczenia polskiej kryminalistyki policyjnej na arenie międzynarodowej. Udział CLKP w opracowywaniu innowacyjnych narzędzi i metod badawczych przyczynia się do efektywniejszego wykrywania, zwalczania i zapobiegania przestępczości, co wpływa z kolei na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli.


Z okazji Jubileuszu kierownictwo CLKP skierowało list okolicznościowy do funkcjonariuszy i pracowników Instytutu.


Source by [author_name]